home

programmeticketsofficeabout the festivalvenuessponsorsarchivesyour opinionforumnews


 

venues

      

 
1. Witold Lutosławski Concert Studio, Polish Radio Woronicza 17

2. Agnieszka Osiecka Studio, Polish Radio Myśliwiecka 3/5/7

3. National Philharmonic Jasna 5

4. National Library, Stefan Demby Auditorium al. Niepodległości 213

5. 'Zachęta' Gallery 
pl. Małachowskiego 3

6. Royal Castle pl. Zamkowy 4

7. Grand Theatre - National Opera 
pl. Teatralny 1

8. State Ethnographical Museum Kredytowa 1

9. F.Chopin Academy of Music
Okólnik 1

10. Church of Visitation of the Holy Virgin Mary Przyrynek 2

11. Lutheran St. Trinity Church 
pl. Małachowskiego 1

12. Norblin Factory Żelazna 51/53

13. Jazzgot Club Al. Armii Ludowej 26

F. Festival Office  
Rynek Starego Miasta 27

click to zoom